Vad är vakuumschaktning med grävsug?

Grävarbete för utmanande platser
GRÄVSUGEN är en jättestor dammsugare som används för att avlägsna jordmaterial från ställen där det är svårt, eller till och med omöjligt, att genomföra grävarbeten med konventionella metoder. Vakuumschaktning med grävsug lämpar sig särskilt väl för trånga stadsmiljöer och sådana objekt där man önskar undvika att behöva riva upp belagda ytor.

Lämpar sig för såväl vått som torrt jordmaterial
Vid vakuumschaktning sugs jordmaterialet upp med en 250 mm slang och leds direkt in i en 10 m3 tank. Grävsugen suger upp material med en hastighet på upp till 400 kilometer per timme. Därför är det inte bara grus, stenar och slam som kommer in i tanken, utan också allt damm som uppstår i samband med arbetet. När tanken blir full kan det uppsugna materialet stjälpas av direkt på ett växelflak eller på marken på byggarbetsplatsen. Detta gör att man snabbt kan fortsätta med arbetet.

Undvik skador på kablar
Vakuumschaktning är en trygg arbetsmetod för trånga förhållanden. Metoden gör att risken för skador på kablar och övrig infrastruktur kan undvikas. Vidare minskar behovet av avvikande trafikarrangemang när man använder sig av vakuumschaktning, för grävsugen behöver endast en körfil som arbetsutrymme.

Spara tid och pengar
På trånga platser är vakuumschaktning ett ytterst konkurrenskraftigt alternativ till konventionellt grävarbete. Metoden kan användas för såväl storskaliga som småskaliga objekt, och särskilt väl lämpar den sig för känsliga objekt där precision förutsätts

  Jämförelse av sugbilar

   Vanlig sugbilStorefekt sugbilGrävsug
  Sugefekt i medeltal (m³/h)2000 900043 000
  Slangens diameter (mm)110
  160
  250

  Våra tjänster

  Vakuumschaktning är ett ypperligt alternativ på platser där möjligheterna att arbeta med konventionell grävskopa är begränsade. Till denna kategori av platser hör till exempel stadsmiljöer där kablar och ledningar under markytan medför att extra noggrannhet vid grävarbetet krävs.

  • Vattenförsörjning
  • Fjärrvärme
  • Gasdistribution
  • Kabeldragning
  • Omkopplingsfält
  • Grunder
  • Parker
  • Skyddsobjekt
  • Renoveringar
  • Kabelkanaler

   Fördelar med vakuumschaktning

   Effektiv

   Vid vakuumschaktning behövs inte flera par händer. Därför är metoden ett ytterst effektivt alternativ för friläggning av underjordisk infrastruktur. Dessutom kan arbetet på många ställen utföras snabbare än med konventionella metoder.

   Trygg

   Vakuumschaktning är förutom en effektiv även en mycket skonsam metod. Vakuumschaktningen förstör inte el- och fiberkablar som ligger under jorden, så metoden kan tryggt användas även på tätt bebodda områden. När arbetet kan utföras snabbt, minskar behovet av avvikande trafikarrangemang i området och bullerstörningar minimeras.

   Miljövänlig

   Det uppsugna materialet, inkluderande vätskor och eventuella föroreningar, samlas direkt upp i täta behållare. Sålunda uppkommer vid vakuumschaktning inga damm- eller smutsproblem på byggarbetsplatsen och inga föroreningar kommer ut i omgivningen. Dessutom behövs vid vakuumschaktning endast ett fordon, varför koldioxidavtrycket minskar.

   Ekonomisk

   På besvärliga platser är kostnaderna för vakuumschaktning lägre än för konventionella grävmetoder. När uppdragen kan genomföras utan för hand utförda arbetsmoment och med snabba tidsscheman sjunker kostnaderna.

   Följ oss på Instagram

   Video

   Företaget

   Infrastrukturbygge sedan år 1963
   Imukaivuu Group hör till företagsgruppen Dahlbacka Ab, som har nästan 60 års erfarenhet av mångsidigt och kunnig expert inom jordbyggnad.

   Fortlöpande utveckling
   Vårt företags ryggrad utgörs av bland annat vår gedigna sakkunnighet och vår kunniga personal. Vi satsar på moderna maskiner. Under vårt företags hela existens har det varit viktigt för oss att använda oss av nya arbetsmetoder och innovativa lösningar.

   Sakkunnig problemlösning
   Vid sidan av traditionellt jord- och vattenbyggande har nya, viktiga områden lyfts fram. För våra kunder utför vi bl.a. omfattande rörsaneringsarbeten och till våra tjänster hör också ett brett urval av schaktfria rörläggningsarbeten. Vår kompetens har besparat många trädgårdar, vackra träd och landsvägar från att grävas upp.

   En tillförlitlig samarbetspartner
   I dagens läge är Dahlbacka känt för utmärkt kvalitet, ansvarsfull verksamhet och en stark praktisk erfarenhet som löser även de knepigaste problemen inom jordbyggande. Även de mest krävande objekten utförs med utmärkt resultat.

   Infrastruktur
   Schaktningsfria tjänster

   Kontaktuppgifter